Đáp án phần 2 bài 1 đề thi học sinh giỏi Toán lớp 5 – Đề số 10

| Tin mới | Tag:

Bài 1 Có 16 bạn tham gia CLB bóng bàn, trong đó có 8 bạn tham gia cả hai CLB cờ vua và bóng bàn, nên số bạn chỉ tham gia CLB bóng bàn là:

16 – 8 = 8 (học sinh)

Số học sinh của lớp 5A gồm số bạn chỉ tham gia CLB bóng bàn cộng với số bạn tham gia CLB cờ vua cộng với số bạn không tham gia hai CLB đó.

Loading…

Vậy số học sinh của lớp 5A là:

8 + 24 + 8 = 40 (học sinh)

Đáp số: 40 học sinh.

Share

  • Tweet
  • Email

Related

Bình luận
0

Bình luận