Đáp án phần 1 trắc nghiệm đề thi học sinh giỏi Toán lớp 2 – Đề số 11

| Tin mới | Tag:

Bài 1. B. 4 X 6

Bài 2. C. 25 cánh

Bài 3. A. 9 học sinh

Bài 4. C. X = 6

Bài 5. A. 32 quyển

Bài 6. B. 40

Bài 7. C. 13

Bài 8. B. 14cm

Share

  • Tweet
  • Email

Related

Bình luận
0

Bình luận