Đáp án phần 1 đề thi học sinh giỏi Toán lớp 5 – Đề số 10

| Tin mới | Tag:

Bài 1. A = 5

Bài 2. 8

Bài 3. 18 hàng

Loading…

Bài 4. 60 nữ

toán 5

Bài 6. 12 000 000 đồng

Bài 7. 80 cm2

Bài 8.18 000 đồng

Bài 9. Số thứ 11

Bài 10. 77 175.

Share

  • Tweet
  • Email

Related

Bình luận
0

Bình luận