Đáp án First – Term test 2 (phần IV) – Bài tập nâng cao tiếng anh 6 – Chương trình mới

Đáp án First – Term test 2 (phần IV) – Bài tập nâng cao tiếng anh 6 – Chương trình mới IV. (10×0.1 = 1 p) 1. B 2. D 3. B 4. D 5. A Loading... 6. A 7. B 8. C 9. D 10. D Share Tweet Email Related

Có thể bạn quan tâm:

Đáp án First – Term test 2 (phần IV) – Bài tập nâng cao tiếng anh 6 – Chương trình mới

IV. (10×0.1 = 1 p)

1. B 2. D 3. B 4. D 5. A

Loading…

6. A 7. B 8. C 9. D 10. D

Share

  • Tweet
  • Email

Related

Ngày 01/09 năm 2019 | Tin mới | Tag: