Đáp án đề số 8 – Kiểm tra học kì II môn Tiếng Việt lớp 1

| Tin mới | Tag:

Đáp án đề số 8 kiểm tra học kì hai

I. Học sinh tự làm

II. Trả lời câu hỏi

1. Những từ có vần:

– iêc: biếc

– ep: đẹp, đẹp

2. A

3. Để đi làm mưa, chú Mây phải nhịn mặc áo đẹp, phải chịu lạnh rồi phải tan ra thành nước và rơi xuống.

III. Bài tập

1. Các chữ có vần:

– ương: sương

– uông: xuống

2. trường, xuống

3. Điền g hay gh:

– ghế gỗ – canh gác

– gói quà – ghi nhớ

Share

  • Tweet
  • Email

Related

Bình luận
0

Bình luận