Đáp án đề số 7 – Kiểm tra học kì II môn Toán lớp 1

ĐỀ 7 1. a) 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40 b) 29; 2 chục và 5 đơn vị. 50; 6 chục và 0 đơn vị. 2. a) 43 + 6 = 49; 60 – 20 = 40; 50 + 30 = 80; 29 – 9 = 20 b) c) 7 + 0 – 4 = 3 ; 38 – 32 + 32 = 38 3. A. 2 giờ (hoặc 14 giờ); B. 9 giờ (hoặc 21 giờ) 4. 47 < 74; 35 > 23 94 – 4 > 84; 8 < 20 – 10 5. Có 4 hình tam giác, 1 hình vuông và 2 hình tròn. 6. Giải Số bạn nữ lớp em có: 38 – 15 = 23 (bạn) Đáp số: 23 bạn...

Có thể bạn quan tâm:

ĐỀ 7

1. a) 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40

b) 29; 2 chục và 5 đơn vị.

50; 6 chục và 0 đơn vị.

2. a) 43 + 6 = 49; 60 – 20 = 40; 50 + 30 = 80; 29 – 9 = 20

b)

c) 7 + 0 – 4 = 3 ; 38 – 32 + 32 = 38

3. A. 2 giờ (hoặc 14 giờ); B. 9 giờ (hoặc 21 giờ)

4.

47 < 74; 35 > 23

94 – 4 > 84; 8 < 20 – 10

5. Có 4 hình tam giác, 1 hình vuông và 2 hình tròn.

6. Giải

Số bạn nữ lớp em có:

38 – 15 = 23 (bạn)

Đáp số: 23 bạn nữ.

Xem thêm Đề kiểm tra học kì II môn Toán lớp 1 – Đề số 7 tại đây

Share

  • Tweet
  • Email

Related

Ngày 01/09 năm 2019 | Tin mới | Tag: