Đáp án đề số 7 – Kiểm tra học kì I môn Toán lớp 1

1. a) Số: A: 5, B: 10, C: 8, D: 7 b) 2, 4, 7, 9, 10 2. Tính: a) 10, 9, 0, 1 b) 3 + 7 – 5 = 5 ; 9 – 8 + 0 = 1 3. a) 5 + 2 = 7 b)0 + 8 = 8 1 + 7 = 8 2 + 6 = 8 3 + 5 = 8 4 + 4 = 8 5 + 3 = 86 + 2 = 8 7 + 1 = 8 8 + 0 = 8 10 – 2 = 8 9 – 1 = 8 8 – 0 = 84. a) 7 + 2 = 9; 9-3 = 6 b) 5. Có 6 hình tam giác, 2 hình vuông. Xem thêm Đề kiểm tra học kì I môn Toán lớp 1 – Đề số 7 tại đây Share Tweet Email Related

Có thể bạn quan tâm:

1. a) Số: A: 5, B: 10, C: 8, D: 7

b) 2, 4, 7, 9, 10

2. Tính:

a) 10, 9, 0, 1

b) 3 + 7 – 5 = 5 ;

9 – 8 + 0 = 1

3. a) 5 + 2 = 7

b)

0 + 8 = 8

1 + 7 = 8

2 + 6 = 8

3 + 5 = 8

4 + 4 = 8

5 + 3 = 8

6 + 2 = 8

7 + 1 = 8

8 + 0 = 8

10 – 2 = 8

9 – 1 = 8

8 – 0 = 8

4. a) 7 + 2 = 9; 9-3 = 6

b)

5. Có 6 hình tam giác, 2 hình vuông.

Xem thêm Đề kiểm tra học kì I môn Toán lớp 1 – Đề số 7 tại đây

Share

  • Tweet
  • Email

Related

Ngày 01/09 năm 2019 | Tin mới | Tag: