Đáp án đề số 7 – Kiểm tra giữa học kì I môn Toán lớp 1

| Tin mới | Tag:

Đáp án đề 7 kiểm tra giữa học kì 1

Đề 7

1. Nối: A – 10; B – 6; C- 4; D – 5; E – 7

2. 8 < 9 4 = 2 + 2

7 > 6 3 + 1 > 3

3. Nối với số thích hợp:

Đáp án đề 7 kiểm tra giữa học kì 1

4. Viết theo thứ tự từ lớn đến bé: 10; 8; 6; 5; 3.

5. Viết phép tính: 3 + 1 = 4.

Xem thêm Đề kiểm tra giữa học kì I môn Toán lớp 1 – Đề số 7 tại đây

Share

  • Tweet
  • Email

Related

Bình luận
0

Bình luận