Đáp án đề số 7 – Kiểm tra giữa học kì I môn Toán lớp 1

Đáp án đề 7 kiểm tra giữa học kì 1 Đề 7 1. Nối: A – 10; B – 6; C- 4; D – 5; E – 7 2. 8 < 9 4 = 2 + 2 7 > 6 3 + 1 > 3 3. Nối □ với số thích hợp: 4. Viết theo thứ tự từ lớn đến bé: 10; 8; 6; 5; 3. 5. Viết phép tính: 3 + 1 = 4. Xem thêm Đề kiểm tra giữa học kì I môn Toán lớp 1 – Đề số 7 tại đây Share Tweet Email Related

Có thể bạn quan tâm:

Đáp án đề 7 kiểm tra giữa học kì 1

Đề 7

1. Nối: A – 10; B – 6; C- 4; D – 5; E – 7

2. 8 < 9 4 = 2 + 2

7 > 6 3 + 1 > 3

3. Nối với số thích hợp:

Đáp án đề 7 kiểm tra giữa học kì 1

4. Viết theo thứ tự từ lớn đến bé: 10; 8; 6; 5; 3.

5. Viết phép tính: 3 + 1 = 4.

Xem thêm Đề kiểm tra giữa học kì I môn Toán lớp 1 – Đề số 7 tại đây

Share

  • Tweet
  • Email

Related

Ngày 01/09 năm 2019 | Tin mới | Tag: