Đáp án đề số 7 – Đề thi học kỳ II môn Toán lớp 7

1. 2. a) Loading... b) Vì: Vậy P(x) – Q(x) không có nghiệm. 3. a) b) Thay x = 1 ta có: Chứng tỏ x = 1 không phải là nghiệm của đa thức A(x). 4. a) 5. a) Ta có CE = AC (gt) nên ΔACE cân tại C có = 60° (gt). Do đó ΔACE đều. b) Xét ΔABC có: = 180° – (90° + 60°) = 30° Ta lại có = + hay 90° = + 60° (ΔACE đều) => = 90° – 60° = 30° => = = 30° Do đó ΔAEB cân tại E => BE = AE. c) Ta có ΔAEB cân...

Có thể bạn quan tâm:

1.

2. a)

Loading…

b) Vì:

Vậy P(x) – Q(x) không có nghiệm.

3. a)

b) Thay x = 1 ta có:

Chứng tỏ x = 1 không phải là nghiệm của đa thức A(x).

4. a)

5.

Đáp án đề 7 thì kỳ 2 toán lớp 7

a) Ta có CE = AC (gt) nên ΔACE cân tại C có widehat{C} = 60° (gt).

Do đó ΔACE đều.

b) Xét ΔABC có:

widehat{B} = 180° – (90° + 60°) = 30°

Ta lại có

widehat{BAC} = widehat{BAE} + widehat{EAC}

hay 90° = widehat{BAE} + 60° (ΔACE đều)

=> widehat{BAE} = 90° – 60° = 30°

=> widehat{B} = widehat{BAE} = 30°

Do đó ΔAEB cân tại E => BE = AE.

c) Ta có ΔAEB cân tại E (cmt) nên đường cao EF đồng thời cũng là đường trung tuyến hay F là trung điểm của AB.

d) Ta có I là trung điểm của BE (gt), F là trung điểm của AB (cmt) mà AI cắt EF tại G nên G là trọng tâm của ΔABE

=> BG là đường trung tuyến thứ ba hay H là trung điểm của AE

=> CH là đường trung tuyến của ΔACE.

Mặt khác AACE đều (cmt) nên trung tuyến CH cũng đồng thời là đường cao hay CH⊥AE.

Xem thêm Đề thi học kỳ II môn Toán lớp 7 – Đề số 7 tại đây

Share

  • Tweet
  • Email

Related

Ngày 01/09 năm 2019 | Tin mới | Tag: