Đáp án đề số 6 – Kiểm tra học kì II môn Toán lớp 1

1.a) 8 chục và 9 đơn vị b) 99 c) 77 2. a) S ; b) Đ ; c) S ; d) Đ ; 3.a) b) A. 7 giờ (hoặc 19 giờ); B. 5 giờ (hoặc 17 giờ) c) Có 2 hình tròn và 3 hình tam giác. 4. Giải Đàn bò có tất cả: 45 + 12 = 57 (con) Đáp số: 57 con bò. 5. a) 35 – 27 = 8 b) Lớp 1A có 35 học sinh. Trong đó có 27 bạn làm vệ sinh vườn trường, số bạn còn lại thì tưới cây. Hỏi có bao nhiêu bạn đi tưới cây? Xem thêm Đề kiểm tra học...

Có thể bạn quan tâm:

1.a) 8 chục và 9 đơn vị

b) 99

c) 77

2. a) S ; b) Đ ; c) S ; d) Đ ;

3.a)

b) A. 7 giờ (hoặc 19 giờ);

B. 5 giờ (hoặc 17 giờ)

c) Có 2 hình tròn và 3 hình tam giác.

4. Giải

Đàn bò có tất cả:

45 + 12 = 57 (con)

Đáp số: 57 con bò.

5. a) 35 – 27 = 8

b) Lớp 1A có 35 học sinh. Trong đó có 27 bạn làm vệ sinh vườn trường, số bạn còn lại thì tưới cây. Hỏi có bao nhiêu bạn đi tưới cây?

Xem thêm Đề kiểm tra học kì II môn Toán lớp 1 – Đề số 6 tại đây

Share

  • Tweet
  • Email

Related

Ngày 01/09 năm 2019 | Tin mới | Tag: