Đáp án đề số 5 – Kiểm tra học kì II môn Toán lớp 1

| Tin mới | Tag:

1. a)

b) 80, 72, 64, 38

2. a) 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90.

b) Một tuần lễ có 7 ngày.

3. Điền số:

4. Đặt tính rồi tính:

5. Giải

Thanh gỗ còn lại dài: 65 – 15 = 50 (cm)

Đáp số: 50cm.

6.

Xem thêm Đề kiểm tra học kì II môn Toán lớp 1 – Đề số 5 tại đây

Share

  • Tweet
  • Email

Related

Bình luận
0

Bình luận