Đáp án đề số 5 – Kiểm tra học kì I môn Toán lớp 1

| Tin mới | Tag:

Đáp án đề số 5 kiểm tra cuối học kì 1

1. Tính:

a) 9, 5, 8, 0

b)

Đáp án đề số 5 kiểm tra cuối học kì 1

c) 9 – 6 – 3 = 0; 10 – 7 + 0 = 3

2. 7 – 1 > 5; 3 + 5 = 5 + 3

8 – 2 = 3 + 3 ; 9 – 6 < 10 – 6

3. Điền số: 9 = 2 + 7; 2 < 8 – 0 (hoặc 1, 2, 3, 4, 5)

4.

Có 2 hình vuông;

Có 5 hình tam giác.

5.

Đáp án đề số 5 kiểm tra cuối học kì 1

Xem thêm Đề kiểm tra học kì I môn Toán lớp 1 – Đề số 5 tại đây

Share

  • Tweet
  • Email

Related

Bình luận
0

Bình luận