Đáp án đề số 5 – Kiểm tra giữa học kì I môn Toán lớp 1

Đáp án đề số 5 kiểm tra giữa kì 1 * Đề 5 1. Viết: a) Theo mẫu: 2; 5; 9; 6; 4 b) 9; 7; 4; 2; 1 2. a) 9 – 0 = 9; 2 + 6 = 8; 8-5 = 3; 6 + 4 = 10 b) 10; 9; 0; 5 c) 2 +5 – 6 = 1 ; 6-2 + 3 = 7 3. 2 + 3 = 5 ; 7-0 = 0 5 + 0 < 6 ; 9 – 4 > [ ] <- (0; 1; 2; 3; 4) 4. Hình vẽ dưới có 8 hình vuông. 5. a) Còn 4 lá cờ: 9 – 5 = 4 b) 10 – 4 = 6; 9 – 3 = 6; 7 – 1 = 6; 6 – 0 = 6 6 + 0 = 6; 5 + 1 = 6; 4 + 2 = 6; 3 + 3 = 6 0 + 6 = 6; 1 + 5 = 6; 2 + 4 =...

Có thể bạn quan tâm:

Đáp án đề số 5 kiểm tra giữa kì 1

* Đề 5

1. Viết:

a) Theo mẫu: 2; 5; 9; 6; 4

b) 9; 7; 4; 2; 1

2. a) 9 – 0 = 9; 2 + 6 = 8; 8-5 = 3; 6 + 4 = 10

b) 10; 9; 0; 5

c) 2 +5 – 6 = 1 ; 6-2 + 3 = 7

3. 2 + 3 = 5 ; 7-0 = 0

5 + 0 < 6 ; 9 – 4 > [ ] <- (0; 1; 2; 3; 4)

4. Hình vẽ dưới có 8 hình vuông.

5. a) Còn 4 lá cờ: 9 – 5 = 4

b) 10 – 4 = 6; 9 – 3 = 6; 7 – 1 = 6; 6 – 0 = 6

6 + 0 = 6; 5 + 1 = 6; 4 + 2 = 6; 3 + 3 = 6

0 + 6 = 6; 1 + 5 = 6; 2 + 4 = 6

Xem thêm Đề kiểm tra giữa học kì I môn Toán lớp 1 – Đề số 5 tại đây

Share

  • Tweet
  • Email

Related

Ngày 01/09 năm 2019 | Tin mới | Tag: