Đáp án đề số 4 – Đề thi học kỳ II môn Toán lớp 7

Đáp án đề 4 thi kỳ 2 toán lớp 7 1. a) Dựng biểu đồ đoạn thẳng: Loading... b) 2. 3. a) f(x) = 0 => (x + 2)(x -1) = 0 => x + 2 = 0 hoặc x – 1 = 0 => x = -2 hoặc x = 1. => x = 0 hoặc x + 5 = 0 => x = 0 hoặc x = -5. 4. a) Ta có P(0) = -5 Khi đó: Lại có: => 1 – p – 5 = -8 =>p = 4 Vậy p = 4; q = -5. b) P(x) = Q(x) với mọi x Khi đó với x = 0, ta có: P(0) = Q(0) => q = -4. Với x = 1, ta cũng có: P(1) =...

Có thể bạn quan tâm:

Đáp án đề 4 thi kỳ 2 toán lớp 7

1. a) Dựng biểu đồ đoạn thẳng:

Đáp án đề 4 thi kỳ 2 toán lớp 7

Loading…

b)

2.

3.

a) f(x) = 0 => (x + 2)(x -1) = 0

=> x + 2 = 0 hoặc x – 1 = 0 => x = -2 hoặc x = 1.

=> x = 0 hoặc x + 5 = 0 => x = 0 hoặc x = -5.

4. a) Ta có P(0) = -5

Khi đó:

Lại có:

=> 1 – p – 5 = -8 =>p = 4

Vậy p = 4; q = -5.

b) P(x) = Q(x) với mọi x

Khi đó với x = 0, ta có:

P(0) = Q(0)

=> q = -4.

Với x = 1, ta cũng có:

P(1) = Q(1)

=> 1 + p – 4 = 1 – 3 – 4 => p = -3.

Cách khác: P(x) = Q(x), với mọi x

=> p = -3 và q = -4.

5.

Đáp án đề 4 thi kỳ 2 toán lớp 7

a) AB < AC (gt) => widehat{ACB} < widehat{ABC} .

ΔAHB vuông tại H (gt)

=> widehat{A} + widehat{ABH} = 90°

=> widehat{ABH} = 90° – widehat{A} = 90° – 60° = 30°.

b) AD là phân giác của góc A (gt)

Xét hai tam giác vuông AIB và BHA có AB (cạnh chung) và (1)

=> ΔAIB = ΔBHA (cạnh huyền – góc nhọn)

c) ΔAIB = ΔBHA (cmt) => widehat{IBA} = widehat{HAB} = 60°.

Xét ΔABE có widehat{EBA} = widehat{AEB} = 60° nên ΔABE đều.

d) Xét ΔADB và ΔADE có:

AD: canh chung; widehat{BAD} = widehat{EAD} (gt);

BA = EA (cmt) => ΔADB = ΔADE (c.g.c)

=> DB = DE và widehat{ADB} = widehat{ADE} (canh và góc tương ứng).

Lại có: widehat{DEC} > widehat{ADE} góc của ΔADE

widehat{ADE} = widehat{ADB} (cmt);

widehat{ADB} > widehat{ACB} (góc ngoài của ΔADC)

=> widehat{DEC} > widehat{ACB} .

Xét ΔDEC có widehat{DEC} > widehat{ACB}

=> DC > DE mà DE = DB (cmt) => DC > DB.

Xem thêm Đề thi học kỳ II môn Toán lớp 7 – Đề số 4 tại đây

Share

  • Tweet
  • Email

Related

Ngày 01/09 năm 2019 | Tin mới | Tag: