Đáp án đề số 3 – Kiểm tra học kì I môn Toán lớp 1

1. Viết từ 0 -» 10 2. a) S; b) S 3. Viết số: 5 + 5; 0 + 10; 3 + 7; 2 + 3 + 5 4. Tính 8 – 4 = 4 6 + 3 = 9 10 – 6 + 3 = 7 7 – 3 + 4 = 8 5. Viết phép tính: 5 + 2 = 7 6.a) b) Hình vẽ có 3 đoạn thẳng. 7. Hình vẽ có: – 3 hình vuông – 5 hình tam giác Xem thêm Đề kiểm tra học kì I môn Toán lớp 1 – Đề số 3 tại đây Share Tweet Email Related

Có thể bạn quan tâm:

1. Viết từ 0 -» 10

2. a) S; b) S

3. Viết số: 5 + 5; 0 + 10; 3 + 7; 2 + 3 + 5

4. Tính 8 – 4 = 4 6 + 3 = 9

10 – 6 + 3 = 7 7 – 3 + 4 = 8

5. Viết phép tính: 5 + 2 = 7

6.a)

b) Hình vẽ có 3 đoạn thẳng.

7. Hình vẽ có:

– 3 hình vuông

– 5 hình tam giác

Xem thêm Đề kiểm tra học kì I môn Toán lớp 1 – Đề số 3 tại đây

Share

  • Tweet
  • Email

Related

Ngày 01/09 năm 2019 | Tin mới | Tag: