Đáp án đề số 2 – Kiểm tra giữa học kì I môn Toán lớp 1

Đáp án đề 2 kiểm tra Toán giữa kì 1 1. Tính: ghi kết quả bên dưới phép tính cho thẳng cột 8; 3; 8; 5; 6; 5 8; 9; 10; 0; 7; 6 2. 2 + 5 < 8 4 – 2 < 3 5 > 7 – 7 10 – 4 > 4 9 + 1 > 9 3 + 6 = 6 +3 3. 4. Có 5 hình tam giác. 5. Viết phép tính: 5 + 3 = 8 Xem thêm Đề kiểm tra giữa học kì I môn Toán lớp 1 – Đề số 2 tại đây Share Tweet Email Related

Có thể bạn quan tâm:

Đáp án đề 2 kiểm tra Toán giữa kì 1

1. Tính: ghi kết quả bên dưới phép tính cho thẳng cột

8; 3; 8; 5; 6; 5

8; 9; 10; 0; 7; 6

2. 2 + 5 < 8 4 – 2 < 3 5 > 7 – 7

10 – 4 > 4 9 + 1 > 9 3 + 6 = 6 +3

3.

4. Có 5 hình tam giác.

5. Viết phép tính: 5 + 3 = 8

Xem thêm Đề kiểm tra giữa học kì I môn Toán lớp 1 – Đề số 2 tại đây

Share

  • Tweet
  • Email

Related

Ngày 01/09 năm 2019 | Tin mới | Tag: