Đáp án đề số 11 – Kiểm tra học kì I môn Toán lớp 1

Đáp án đề số 11 kiểm tra học kì 1 1. Tính: a) 8, 6, 0, 5 b) 4 + 2 + 2 = 8; .9 – 4 – 5 = 0; 1 + 5 – 4 = 2; 8 – 5 + 7 = 10 2. Điền số vào ô trông: 4 + 5 = 9 10 – 3 = 7 8 + 2 = 10 8 – 3 = 5 3. 4 – 1 < 5 – 1 10 – 4 > 10 – 5 8 – 2 = 7 – 1 5 + 5 = 10 – 0 4. a) 8 b) 0 5. 6. Có 1 hình tam giác Có 6 hình vuông Xem thêm Đề kiểm tra học kì I môn Toán lớp 1 – Đề số 11 tại đây Share Tweet Email Related

Có thể bạn quan tâm:

Đáp án đề số 11 kiểm tra học kì 1

1. Tính:

a) 8, 6, 0, 5

b) 4 + 2 + 2 = 8; .9 – 4 – 5 = 0;

1 + 5 – 4 = 2; 8 – 5 + 7 = 10

2. Điền số vào ô trông:

4 + 5 = 9 10 – 3 = 7

8 + 2 = 10 8 – 3 = 5

3. 4 – 1 < 5 – 1 10 – 4 > 10 – 5

8 – 2 = 7 – 1 5 + 5 = 10 – 0

4. a) 8 b) 0

5.

6. Có 1 hình tam giác

Có 6 hình vuông

Xem thêm Đề kiểm tra học kì I môn Toán lớp 1 – Đề số 11 tại đây

Share

  • Tweet
  • Email

Related

Ngày 01/09 năm 2019 | Tin mới | Tag: