Đáp án đề số 1 – Kiểm tra học kì II môn Tiếng Việt lớp 1

I. Học sinh tự làm. II. Trả lời câu hỏi: 1. Những từ có dấu hỏi: trải, cỏ, nhảy, bổng, lảnh, thẳm. 2. Trưa hè, những con chim sơn ca đang nhảy nhót trên sườn đồi. 3. Tiếng hót của chim sơn ca lúc trầm, lúc bổng, lảnh lót vang mãi đi xa. 4. Khi không hót nữa, lũ sơn ca bay vút lên nền trời xanh thẳm. III. Bài tập: 1. Điền dấu hỏi / dấu ngã vào ô □ suy nghĩ, nghỉ học, vui vẻ, vẽ tranh 2....

Có thể bạn quan tâm:

I. Học sinh tự làm.

II. Trả lời câu hỏi:

1. Những từ có dấu hỏi: trải, cỏ, nhảy, bổng, lảnh, thẳm.

2. Trưa hè, những con chim sơn ca đang nhảy nhót trên sườn đồi.

3. Tiếng hót của chim sơn ca lúc trầm, lúc bổng, lảnh lót vang mãi đi xa.

4. Khi không hót nữa, lũ sơn ca bay vút lên nền trời xanh thẳm.

III. Bài tập:

1. Điền dấu hỏi / dấu ngã vào ô

suy nghĩ, nghỉ học, vui vẻ, vẽ tranh

2. Điền ch hay tr:

Thong thả dắt trâu

Trong chiều nắng xế.

3. Nối ô chữ:

1-b, 2-d, 3-a, 4-c.

Xem thêm Đề kiểm tra học kì II môn Tiếng Việt lớp 1 – Đề số 1 tại đây

Share

  • Tweet
  • Email

Related

Ngày 01/09 năm 2019 | Tin mới | Tag: