Đáp án đề số 1 kiểm tra giữa học kì II môn Toán lớp 1

Đáp án đề số 1 kiểm tra giữa kì 2 Đề 1 1. a) 19; b) 19 c) 5 chục và 6 đơn vị; d) 9 chục và 0 đơn vị. 2. a) 50 > 40 c) 30 = 20 + 10 b) 40 < 60 d) 90 > 70 + 10 3. a) 28, 35, 43, 52 b) 52, 43, 35, 28 4. a) Đ b) S c) Đ d) S 5. a) 70, 40, 80 b) 13 + 2 – 3 = 12; 19 – 5 + 4 = 18; 15 + 1 – 6 = 10 6. Trong vườn nhà Nam trồng được tất cả: 20 + 30 = 50 (cây) Đáp số: 50 cây. Xem thêm Đề kiểm tra giữa học kì II môn Toán...

Có thể bạn quan tâm:

Đáp án đề số 1 kiểm tra giữa kì 2

Đề 1

1. a) 19; b) 19

c) 5 chục và 6 đơn vị; d) 9 chục và 0 đơn vị.

2. a) 50 > 40 c) 30 = 20 + 10

b) 40 < 60 d) 90 > 70 + 10

3. a) 28, 35, 43, 52

b) 52, 43, 35, 28

4. a) Đ b) S

c) Đ d) S

5. a) 70, 40, 80

b) 13 + 2 – 3 = 12;

19 – 5 + 4 = 18;

15 + 1 – 6 = 10

6. Trong vườn nhà Nam trồng được tất cả:

20 + 30 = 50 (cây)

Đáp số: 50 cây.

Xem thêm Đề kiểm tra giữa học kì II môn Toán lớp 1 – Đề số 1 tại đây

Share

  • Tweet
  • Email

Related

Ngày 01/09 năm 2019 | Tin mới | Tag: