Đáp án đề số 1 – Kiểm tra giữa học kì I môn Toán lớp 1

Đáp án đề số 1 kiểm tra giữa kì 1 1. Điền số: A – 3; B – 5; C – 1; D – 4; E – 7; G – 10 2. Tính 1 + 1 = 2 3 + 1 = 4 2 + 1 = 3 2 + 2 = 4 3. Điền dấu (>;<;=) 0 < 1 6 > 1 + 3 10 > 9 4 = 2 + 2 4. Viết số vào ô □: 5. Nhìn hình vẽ, điền số: + Có 5 hình tròn. + Có 6 hình tam giác. Xem thêm Đề kiểm tra giữa học kì I môn Toán lớp 1 – Đề số 1 tại đây Share Tweet Email Related

Có thể bạn quan tâm:

Đáp án đề số 1 kiểm tra giữa kì 1

1. Điền số:

A – 3; B – 5; C – 1; D – 4; E – 7; G – 10

2. Tính

1 + 1 = 2 3 + 1 = 4

2 + 1 = 3 2 + 2 = 4

3. Điền dấu (>;<;=)

0 < 1 6 > 1 + 3

10 > 9 4 = 2 + 2

4. Viết số vào ô :

Đáp án đề số 1 kiểm tra giữa kì 1

5. Nhìn hình vẽ, điền số:

+ Có 5 hình tròn.

+ Có 6 hình tam giác.

Xem thêm Đề kiểm tra giữa học kì I môn Toán lớp 1 – Đề số 1 tại đây

Share

  • Tweet
  • Email

Related

Ngày 01/09 năm 2019 | Tin mới | Tag: