Đáp án đề kiểm tra – Ôn tập góc – Ôn thi vào lớp 10 – Hình học

Đáp án đề kiểm tra chủ đề góc Đề 1. Bài 1. Ta có: Nên △AOB vuông tại O Bài 2. a. SA là tiếp tuyến của đường tròn (O) ⇒ góc SAO bằng M là trung điểm của BC ⇒ OM ⊥ BC ⇒ góc SMO bằng Suy ra, tứ giác SAOM nội tiếp đường tròn đường kính SO. Tâm I của đường tròn là trung điểm của SO. b. △SAB đồng dạng △SCA (g.g) Vì góc SCB bằng góc SAB (góc nội tiếp và góc tạo bởi tiếp tuyến...

Có thể bạn quan tâm:

Đáp án đề kiểm tra chủ đề góc

Đề 1.

Bài 1.

Ta có: OA^2 + OB^2 = R^2 + R^2

= (Rsqrt {2})^2 = AB^2

Nên △AOB vuông tại O

Đáp án đề kiểm tra chủ đề góc

Đáp án đề kiểm tra chủ đề góc

Bài 2.

a. SA là tiếp tuyến của đường tròn (O) ⇒ góc SAO bằng 90^0

M là trung điểm của BC ⇒ OM ⊥ BC ⇒ góc SMO bằng 90^0

Suy ra, tứ giác SAOM nội tiếp đường tròn đường kính SO.

Tâm I của đường tròn là trung điểm của SO.

b. △SAB đồng dạng △SCA (g.g)

Vì góc SCB bằng góc SAB (góc nội tiếp và góc tạo bởi tiếp tuyến và dây cung cùng chắn cung AB của (O)); góc ASB chung

Đáp án đề kiểm tra chủ đề góc

Đáp án đề kiểm tra chủ đề góc

Bài 3.

a.

Đáp án đề kiểm tra chủ đề góc

Đáp án đề kiểm tra chủ đề góc

⇒ Tứ giác ADIE nội tiếp được đường tròn.

b. AI là tia phân giác của góc BAC

Đáp án đề kiểm tra chủ đề góc

Đề 2.

Bài 1.

Đáp án đề kiểm tra chủ đề góc

Kẻ OH ⊥ AB ⇒ HA = HB

⇒ góc AOH bằng 60^0

△OHA vuông tại H có:

Đáp án đề kiểm tra chủ đề góc

⇒ AB = R

Đáp án đề kiểm tra chủ đề góc

Bài 2.

a. Góc ADB bằng 90^0 (góc nội tiếp chắn nửa đường tròn)

góc EFB bằng 90^0 (gt)

Suy ra, tứ giác EFBC nội tiếp đường tròn đường kính EB.

b. △ACB đồng dạng △EFB (g.g)

Vì góc ACB bằng 90^0 (góc nội tiếp chắn nửa đường tròn)

Đáp án đề kiểm tra chủ đề góc

góc ABC chung. Suy ra:

Đáp án đề kiểm tra chủ đề góc

⇒ AC.EB = EF.AB

Bài 3.

a. △A’BE và △A’CF có:

Đáp án đề kiểm tra chủ đề góc

BE = CF (gt)

Nên △A’BE = △A’CF

⇒ A’E = A’F

⇒ △EA’F cân tại A’

b. △A’BE = △A’CF (chứng minh trên)

Đáp án đề kiểm tra chủ đề góc

⇒ Tứ giác AEA’F nội tiếp

⇒ góc IFA’ bằng góc EAA’ (hai góc nội tiếp cùng chắn cung EA’)

Mà góc ICA bằng góc EAA’ (hai góc nội tiếp chắn cung BA)

Nên góc IFA’ bằng góc ICA’

⇒ Tứ giác A’ICF nội tiếp

⇒ góc A’IF bằng góc A’CF bằng 90^0

Mà △EA’F cân tại A’ (chứng minh trên)

Do đó: IE = IF.

Đáp án đề kiểm tra chủ đề góc

Share

  • Tweet
  • Email

Related

Tags:Giải Toán 9
Ngày 05/03 năm 2019 | Tin mới | Tag: