Đáp án đề 9 – Kiểm tra học kì I – Đề kiểm tra học kì Tiếng Việt lớp 1

Đáp án đề 9 kiểm tra Tiếng Việt lớp 1 * ĐỀ 9 1. Điền vần: chùm nhãn, cái xẻng, nhà rông, bạn thân. 2. Nối chữ chó phù hợp: a) 1-d, 2-b, 3-a, 4-c. b) 1-b, 2-a, 3-d, 4-c. 3. Nối chữ với hình: 1-A, 2-B, 3-C, 4-D. Xem thêm Đề 9 – Kiểm tra học kì I – Đề kiểm tra học kì Tiếng Việt lớp 1 tại đây Share Tweet Email Related

Có thể bạn quan tâm:

Đáp án đề 9 kiểm tra Tiếng Việt lớp 1

* ĐỀ 9

1. Điền vần:

chùm nhãn, cái xẻng, nhà rông, bạn thân.

2. Nối chữ chó phù hợp:

a) 1-d, 2-b, 3-a, 4-c.

b) 1-b, 2-a, 3-d, 4-c.

3. Nối chữ với hình:

1-A, 2-B, 3-C, 4-D.

Xem thêm Đề 9 – Kiểm tra học kì I – Đề kiểm tra học kì Tiếng Việt lớp 1 tại đây

Share

  • Tweet
  • Email

Related

Ngày 10/03 năm 2019 | Tin mới | Tag: