Đáp án đề 9 – Kiểm tra giữa học kì I – Đề kiểm tra học kì Tiếng Việt lớp 1

| Tin mới | Tag:

Đáp án đề 9 kiểm tra giữa học kì

* ĐỂ 9

Điền âm và vần: bác sĩ, gà mái, ngõ nhỏ, tổ quạ, bộ ria, ca sĩ, cú vọ, xe lu, cá trê, gồ ghề, măng tre, củ nghệ.

Xem thêm Đề 9 – Kiểm tra giữa học kì I – Đề kiểm tra học kì Tiếng Việt lớp 1 tại đây

Share

  • Tweet
  • Email

Related

Bình luận
0

Bình luận