Đáp án đề 8 – Kiểm tra học kì I – Đề kiểm tra học kì Tiếng Việt lớp 1

| Tin mới | Tag:

Đáp án đề 8 Kiểm tra học kì I

* ĐỂ 8

1. Điền vần:

bắt nhịp

cây điệp

bếp lửa

tấm liếp

tiếp sức

xếp hàng

2. Nối chữ với hình:

1-G, 2-E, 3-D, 4-C, 5-B, 6-A.

3. Nối chữ với chữ:

a) 1-c, 2-b, 3-a.

b) 1-c, 2-a, 3-b.

Xem thêm Đề 8 – Kiểm tra học kì I – Đề kiểm tra học kì Tiếng Việt lớp 1 tại đây

Share

  • Tweet
  • Email

Related

Bình luận
0

Bình luận