Đáp án đề 8 – Kiểm tra giữa học kì I – Đề kiểm tra học kì Tiếng Việt lớp 1

| Tin mới | Tag:

Đáp án đề 8 kiểm tra giữa học kì

* ĐỀ 8

Điền tiếng: A. con ve, B. thư, c. con thỏ, D. con chó, E. con ngựa, G. nụ hoa, H. ngói.

Xem thêm Đề 8 – Kiểm tra giữa học kì I – Đề kiểm tra học kì Tiếng Việt lớp 1 tại đây

Share

  • Tweet
  • Email

Related

Bình luận
0

Bình luận