Đáp án đề 7 – Kiểm tra học kì I – Đề kiểm tra học kì Tiếng Việt lớp 1

| Tin mới | Tag:

Đáp án đề 7 kiểm tra học kì 1

* ĐỀ 7

1. Điền vần:

đoạt giải

ca hát

trái nhót

áo khoác

hoạt hình

cái bát

hoạt bát

bò sát

2. Nối chữ với hình:

1-A, 2-B, 3-C, 4-D, 5-E

3. Nối chữ với chữ:

1-b, 2-c, 3-a

Xem thêm Đề 7 – Kiểm tra học kì I – Đề kiểm tra học kì Tiếng Việt lớp 1 tại đây

Share

  • Tweet
  • Email

Related

Bình luận
0

Bình luận