Đáp án đề 7 – Kiểm tra học kì I – Đề kiểm tra học kì Tiếng Việt lớp 1

Đáp án đề 7 kiểm tra học kì 1 * ĐỀ 7 1. Điền vần: đoạt giải ca hát trái nhót áo khoáchoạt hình cái bát hoạt bát bò sát2. Nối chữ với hình: 1-A, 2-B, 3-C, 4-D, 5-E 3. Nối chữ với chữ: 1-b, 2-c, 3-a Xem thêm Đề 7 – Kiểm tra học kì I – Đề kiểm tra học kì Tiếng Việt lớp 1 tại đây Share Tweet Email Related

Có thể bạn quan tâm:

Đáp án đề 7 kiểm tra học kì 1

* ĐỀ 7

1. Điền vần:

đoạt giải

ca hát

trái nhót

áo khoác

hoạt hình

cái bát

hoạt bát

bò sát

2. Nối chữ với hình:

1-A, 2-B, 3-C, 4-D, 5-E

3. Nối chữ với chữ:

1-b, 2-c, 3-a

Xem thêm Đề 7 – Kiểm tra học kì I – Đề kiểm tra học kì Tiếng Việt lớp 1 tại đây

Share

  • Tweet
  • Email

Related

Ngày 10/03 năm 2019 | Tin mới | Tag: