Đáp án đề 7 – Kiểm tra giữa học kì I – Đề kiểm tra học kì Tiếng Việt lớp 1

Đáp án đề 7 kiểm tra giữa học kì * ĐỂ 7 Điền tiếng: A. sư, B. thỏ, C. bơi, D. y, E. nhà, G. ghế. Xem thêm Đề 7 – Kiểm tra giữa học kì I – Đề kiểm tra học kì Tiếng Việt lớp 1 tại đây Share Tweet Email Related

Có thể bạn quan tâm:

Đáp án đề 7 kiểm tra giữa học kì

* ĐỂ 7

Điền tiếng: A. sư, B. thỏ, C. bơi, D. y, E. nhà, G. ghế.

Xem thêm Đề 7 – Kiểm tra giữa học kì I – Đề kiểm tra học kì Tiếng Việt lớp 1 tại đây

Share

  • Tweet
  • Email

Related

Ngày 10/03 năm 2019 | Tin mới | Tag: