Đáp án đề 7 – Kiểm tra giữa học kì I – Đề kiểm tra học kì Tiếng Việt lớp 1

| Tin mới | Tag:

Đáp án đề 7 kiểm tra giữa học kì

* ĐỂ 7

Điền tiếng: A. sư, B. thỏ, C. bơi, D. y, E. nhà, G. ghế.

Xem thêm Đề 7 – Kiểm tra giữa học kì I – Đề kiểm tra học kì Tiếng Việt lớp 1 tại đây

Share

  • Tweet
  • Email

Related

Bình luận
0

Bình luận