Đáp án đề 6 – Kiểm tra học kì I môn Toán lớp 1

Đề 6 1. Viết theo mẫu: 3, 4, 10, 8, 6 2. a) 9, 3 b) 7 + 3- 4 = 6;7-0-2 = 5 3. Viết các số theo thứ tự: a) Từ bé đến lớn: 2, 3, 5, 8 b) Từ lớn đến bé: 8, 5, 3, 2 4. Hình dưới có: 2 hình vuông, 4 hình tam giác. 5. Điền số: 6 + 3 = 9, 5 + 3 = 8 6. (>, <, =)+ 3 = 8 4 + 2 = 6 9 – 3 = 6 7. Xem thêm Đề kiểm tra học kì I môn Toán lớp 1 – Đề số 6 tại đây Share Tweet Email Related

Có thể bạn quan tâm:

Đề 6

1. Viết theo mẫu: 3, 4, 10, 8, 6

2. a) 9, 3

b) 7 + 3- 4 = 6;7-0-2 = 5

3. Viết các số theo thứ tự:

a) Từ bé đến lớn: 2, 3, 5, 8

b) Từ lớn đến bé: 8, 5, 3, 2

4. Hình dưới có: 2 hình vuông, 4 hình tam giác.

5. Điền số: 6 + 3 = 9, 5 + 3 = 8

6. (>, <, =)+ 3 = 8

4 + 2 = 6 9 – 3 = 6

7.

Đáp án đề 6 kiểm tra kì lớp 1

Xem thêm Đề kiểm tra học kì I môn Toán lớp 1 – Đề số 6 tại đây

Share

  • Tweet
  • Email

Related

Ngày 01/09 năm 2019 | Tin mới | Tag: