Đáp án đề 6 – Kiểm tra học kì I – Đề kiểm tra học kì Tiếng Việt lớp 1

| Tin mới | Tag:

Đáp án đề 6 kiểm tra học kì Tiếng Việt

ĐỀ 6

1. Điền tiếng: đèn điện, chuồn chuồn, con tôm.

2. Điền vần:

bóng chuyền

mùa xuân

duyệt binh

giàn mướp

kéo đàn

tát nước

gió xoáy

điện thoại

3. Nối chữ với hình:

1-A, 2-B, 3-C, 4-D, 5-E

4. Nối chữ với chữ:

1-b, 2-a, 3-c

Xem thêm Đề 6 – Kiểm tra học kì I – Đề kiểm tra học kì Tiếng Việt lớp 1 tại đây

Share

  • Tweet
  • Email

Related

Bình luận
0

Bình luận