Đáp án đề 6 – Kiểm tra học kì I – Đề kiểm tra học kì Tiếng Việt lớp 1

Đáp án đề 6 kiểm tra học kì Tiếng Việt ĐỀ 6 1. Điền tiếng: đèn điện, chuồn chuồn, con tôm. 2. Điền vần:bóng chuyền mùa xuân duyệt binh giàn mướpkéo đàn tát nước gió xoáy điện thoại 3. Nối chữ với hình: 1-A, 2-B, 3-C, 4-D, 5-E 4. Nối chữ với chữ: 1-b, 2-a, 3-c Xem thêm Đề 6 – Kiểm tra học kì I – Đề kiểm tra học kì Tiếng Việt lớp 1 tại đây Share Tweet Email Related

Có thể bạn quan tâm:

Đáp án đề 6 kiểm tra học kì Tiếng Việt

ĐỀ 6

1. Điền tiếng: đèn điện, chuồn chuồn, con tôm.

2. Điền vần:

bóng chuyền

mùa xuân

duyệt binh

giàn mướp

kéo đàn

tát nước

gió xoáy

điện thoại

3. Nối chữ với hình:

1-A, 2-B, 3-C, 4-D, 5-E

4. Nối chữ với chữ:

1-b, 2-a, 3-c

Xem thêm Đề 6 – Kiểm tra học kì I – Đề kiểm tra học kì Tiếng Việt lớp 1 tại đây

Share

  • Tweet
  • Email

Related

Ngày 10/03 năm 2019 | Tin mới | Tag: