Đáp án đề 6 – Kiểm tra giữa học kì I môn Toán lớp 1

| Tin mới | Tag:

Đáp án đề 6 kiểm tra giữa kì Toán 1

ĐỀ 6

1. Nối hình với số:

A – 3; B-7; C – 9; D – 6; E – 4; G – 8

2. Tính: 3 + 1 = 4 2 + 2 = 4

1 + 1 = 2 1 + 4 = 5

3. Điền số: 8 < (9; 10); 10 > 9

4. Hình vẽ bên có 5 hình vuông.

Xen thêm Đề kiểm tra giữa học kì I môn Toán lớp 1 – Đề số 6 tại đây

Share

  • Tweet
  • Email

Related

Bình luận
0

Bình luận