Đáp án đề 5 – Kiểm tra học kì I – Đề kiểm tra học kì Tiếng Việt lớp 1

Đáp án đề 5 Kiểm tra học kì lớp 1 * ĐỂ 5 1. Điền vần: con trăn, quả chuông, con tem. 2. Nối ô chữ: a) 1-b, 2-a, 3-d, 4-c. b) 1-c, 2-a, 3-d, 4-b. 3. Nối chữ với hình: a -» chim, b -» bướm, c -» ong, d -» cá cảnh. Xem thêm Đề 5 – Kiểm tra học kì I – Đề kiểm tra học kì Tiếng Việt lớp 1 tại đây Share Tweet Email Related

Có thể bạn quan tâm:

Đáp án đề 5 Kiểm tra học kì lớp 1

* ĐỂ 5

1. Điền vần: con trăn, quả chuông, con tem.

2. Nối ô chữ:

a) 1-b, 2-a, 3-d, 4-c.

b) 1-c, 2-a, 3-d, 4-b.

3. Nối chữ với hình:

a -» chim, b -» bướm, c -» ong, d -» cá cảnh.

Xem thêm Đề 5 – Kiểm tra học kì I – Đề kiểm tra học kì Tiếng Việt lớp 1 tại đây

Share

  • Tweet
  • Email

Related

Ngày 10/03 năm 2019 | Tin mới | Tag: