Đáp án đề 5 – Đề kiểm tra cuối học kì 1 – Toán lớp 1

| Tin mới | Tag:

Đề bài

Câu 1:

toán 1

Câu 2:

a. Theo thứ tự từ lớn đến bé: 9 , 7 , 2 , 1 , 0

b. Theo thứ tự từ bé đến lớn: 1 , 3 , 4 , 8 , 10

Câu 3:

a. Khoanh vào số bé nhất: 0

b. Khoanh vào số lớn nhất: 10

Câu 4:

a.

Đ

Đ

Đ

S

Đ

Đ

b.

Đ

S

Câu 5:

toán 1

Câu 6:

toán 1

Câu 7:

toán 1

Share

  • Tweet
  • Email

Related

Bình luận
0

Bình luận