Đáp án đề 4 – Đề kiểm tra cuối học kì II – Toán lớp 1

| Tin mới | Tag:

Đề bài

Câu 1:

13 + 6 = 19 63 + 15 = 78 56 – 15 = 41

15 + 12 = 27 41 + 18 = 59 95 – 82 = 13

15 + 24 = 39 61 + 23 = 84 57 – 16 = 41

Câu 2:

toán 1

Câu 3:

72 = 61 + 11 63 = 32 + 31

56 = 42 + 14 75 = 15 + 60

Câu 4:

98 – 15 > 73 75 – 13 > 53

56 + 12 = 68 62 + 15 < 79

Câu 5:

a. Số lớn nhất là: 42

b. Số bé nhất là: 10

Câu 6:

a. Số liền trước của 54 là 53

b. Số liền sau của 72 là 73

c. Số liền trước của 98 là 97

d. Số liền sau của 47 là 48

Câu 7:

Bài giải

Số ngôi sao Huyền còn lại là:

27 – 15 = 12 (ngôi sao)

Đáp số: 12 ngôi sao

Câu 8:

toán 1

Share

  • Tweet
  • Email

Related

Bình luận
0

Bình luận