Đáp án đề 3 – Đề ôn thi học kì II – Toán 6

Đề bài 1. Loading... 2. Ta có: Vậy: 3. Gọi x là ước chung của n + 1 và n + 2 ; x ∈ N* 4. Gọi x là số sản phẩm của người thứ nhất (x ∈ N*) ; y là số sản phẩm của người thứ hai (y ∈ N*) Ta có: Lại có: x – y = 25. Thay x = 6y/5, ta được : 6y/5 – y = 25 => y = 125 Từ đó tìm được: x = 150 Vậy người thứ nhất làm được 150 sản phẩm, người thứ hai làm được 125 sản phẩm. 5. a. Vì...

Có thể bạn quan tâm:

Đề bài

1.

toán 6

Loading…

2.

Ta có:

toán 6

Vậy:

toán 6

3.

Gọi x là ước chung của n + 1 và n + 2 ; x ∈ N*

toán 6

4.

Gọi x là số sản phẩm của người thứ nhất (x ∈ N*) ; y là số sản phẩm của người thứ hai (y ∈ N*)

Ta có:

toán 6

Lại có:

x – y = 25. Thay x = 6y/5, ta được : 6y/5 – y = 25

=> y = 125

Từ đó tìm được: x = 150

Vậy người thứ nhất làm được 150 sản phẩm, người thứ hai làm được 125 sản phẩm.

5.

toán 6

a.

Vì góc xOm và góc yOn là hai góc phụ nhau.

Ta có: góc xOm + yOn = 90°

30° + góc yOn = 90°

góc yOn = 90° – 30° = 60°

b. Ox và Oy là hai tia đối nhau, nên góc xOm và góc yOm là hai góc kề bù.

Ta có:

góc xOm + góc yOm = 180°

30° + góc yOm = 180°

góc yOm = 180° – 30° = 150°

Trên cùng nửa mặt phẳng có bờ là đường thẳng xy và góc yOn < góc yOm (60° < 120°), suy ra tia On nằm giữa hai tia Oy và Om.

Ta có:

góc yOn + góc mOn = góc yOm

60° + góc mOn = 150°

góc mOn = 150° – 60° = 90°

6.

toán 6

a.

Vì Ot nằm giữa hai tia Ox và Oy

Ta có: góc xOt + góc tOy = góc xOy

60° + góc tOy = 150°

góc tOy = 150° – 60° = 90°

b.

Vì Om nằm giữa hai tia Oy và Ot , ta có: góc tOm + góc mOy = góc tOy.

toán 6

Hiển nhiên Ot nằm giữa hai tia Ox và Om. Vậy Ot là tia phân giác của góc xOm.

Share

  • Tweet
  • Email

Related

Ngày 02/03 năm 2019 | Tin mới | Tag: