Đáp án đề 20 – Đề kiểm tra cuối kì II – Toán lớp 1

| Tin mới | Tag:

Đề bài

Câu 1:

A. 1 giờ

Loading…

Câu 2:

toán 1

Câu 3:

60 + 3 – 13 = 50 80 + 4 – 4 = 80 95 – 5 = 90

82 – 10 + 2 = 74 43 + 50 – 3 = 90 75 – 15 = 60

Câu 4:

toán 1

Câu 5:

Bài giải

Sợi dây còn lại dài

70 – 40 = 30 (cm)

Đáp số: 30 cm

Câu 6:

4 hình tam giác

5 điểm

8 đoạn thẳng

Câu 7:

toán 1

Share

  • Tweet
  • Email

Related

Bình luận
0

Bình luận