Đáp án đề 2 – Đề ôn thi học kì II – Toán 6

Đề bài 1. Loading... 2. 3. 4. Trong 1 giờ, người thứ nhất đi được 1/3 + 1/6 = 1/2 (quãng đường AB). Vậy sau 2 giờ thì hai người sẽ gặp nhau. Họ xuất phát từ 7 giờ thì đến 7 + 2 = 9 (giờ) họ sẽ gặp nhau 5. a. Vì Oz nằm trong góc xOy nên tia Oz nằm giữa hai tia Ox và Oy. Ta có: góc xOz + góc zOy = góc xOy 30° + góc zOy = 90° góc zOy = 90° – 30° = 60° b. Hai góc phụ nhau là góc xOz và góc zOy. c. Vì...

Có thể bạn quan tâm:

Đề bài

1.

toán 6

Loading…

2.

toán 6

3.

toán 6

4.

Trong 1 giờ, người thứ nhất đi được 1/3 + 1/6 = 1/2 (quãng đường AB). Vậy sau 2 giờ thì hai người sẽ gặp nhau.

Họ xuất phát từ 7 giờ thì đến 7 + 2 = 9 (giờ) họ sẽ gặp nhau

5.

toán 1

a.

Vì Oz nằm trong góc xOy nên tia Oz nằm giữa hai tia Ox và Oy.

Ta có:

góc xOz + góc zOy = góc xOy

30° + góc zOy = 90°

góc zOy = 90° – 30° = 60°

b.

Hai góc phụ nhau là góc xOz và góc zOy.

c.

Vì Oz’ là tia đối của tia Oz nên góc yOz’ và góc yOz là hai góc kề bù.

Ta có: góc yOz’ + góc yOz = 180°

yOz’ + 60° = 180°

góc yOz’ = 180° – 60° = 120°

6.

toán 6

a. Vì Ox và Oy là hai tia đối nhau nên góc xOz và góc yOz là hai góc kề bù.

Ta có:

góc xOz + góc yOz = 180°

50° + góc yOz = 180°

góc yOz = 180° – 50° = 130°

b. Vì Oz , Ot cùng nằm trên một nửa mặt phẳng bờ Oy , mà góc yOz > góc yOt

(130° > 65°) nên tia Ot nằm giữa hai tia Oy và Oz.

c. Tia Ot nằm giữa hai tia Oy và Oz (cmt)

Ta có:

góc yOt + góc xOt = góc yOz

65° + góc zOt = 130°

góc zOt = 130° – 65° = 65°

d. Ta có:

góc zOt = góc yOt = 65°. Mặt khác Ot nằm giữa hai tia Oy và Oz nên Ot là tia phân giác của yOz.

Share

  • Tweet
  • Email

Related

Ngày 13/03 năm 2019 | Tin mới | Tag: