Đáp án đề 2 – Đề kiểm tra giữa kì II – Toán lớp 1

Đề bài Câu 1: C. 13 Câu 2: D. 16 Câu 3: A.Có 6 hình tam giác Câu 4: B. 39 , 41 Câu 5: Câu 6: Bài giải Số bút chì màu Hùng còn lại là: 8 – 3 = 5 (bút chì màu) Đáp số: 5 bút chì màu Câu 7: 10 + 2 + 7 = 17 29 – 9 -10 = 10 Câu 8: Share Tweet Email Related

Có thể bạn quan tâm:

Đề bài

Câu 1:

C. 13

Câu 2:

D. 16

Câu 3:

A.Có 6 hình tam giác

Câu 4:

B. 39 , 41

Câu 5:

toán 1

Câu 6:

Bài giải

Số bút chì màu Hùng còn lại là:

8 – 3 = 5 (bút chì màu)

Đáp số: 5 bút chì màu

Câu 7:

10 + 2 + 7 = 17 29 – 9 -10 = 10

Câu 8:

toán 1

Share

  • Tweet
  • Email

Related

Ngày 12/03 năm 2019 | Tin mới | Tag: