Đáp án đề 2 – Đề kiểm tra giữa kì II – Toán lớp 1

| Tin mới | Tag:

Đề bài

Câu 1:

C. 13

Câu 2:

D. 16

Câu 3:

A.Có 6 hình tam giác

Câu 4:

B. 39 , 41

Câu 5:

toán 1

Câu 6:

Bài giải

Số bút chì màu Hùng còn lại là:

8 – 3 = 5 (bút chì màu)

Đáp số: 5 bút chì màu

Câu 7:

10 + 2 + 7 = 17 29 – 9 -10 = 10

Câu 8:

toán 1

Share

  • Tweet
  • Email

Related

Bình luận
0

Bình luận