Đáp án đề 2 – Đề kiểm tra cuối học kì 1 – Toán lớp 1

| Tin mới | Tag:

Câu 1:

toán 1

Câu 2:

toán 1

Câu 3:

a. 1 + 2 = 3 3 + 1 = 4

2 + 2 + 1 = 5 3 + 2 + 0 = 5

b.

toán 1

Câu 4:

toán 1

Câu 5:

toán 1

Câu 6:

toán 1

Câu 7:

toán 1

Câu 8:

toán 1

Share

  • Tweet
  • Email

Related

Bình luận
0

Bình luận