Đáp án đề 19 – Đề kiểm tra cuối kì II -Toán lớp 1

| Tin mới | Tag:

Đề bài

Câu 1:

Năm mươi tư: 54 Mười ba: 13

Loading…

Sáu mươi mốt: 61 Tám mươi sáu: 86

Câu 2:

a. 17

b. 99

Câu 3:

toán 1

Câu 4:

3 giờ

1 giờ

9 giờ

Câu 5:

toán 1

Câu 6:

toán 1

Câu 7:

Hình bên có 2 hình tam giác và 5 hình vuông

Share

  • Tweet
  • Email

Related

Bình luận
0

Bình luận