Đáp án đề 11 – Kiểm tra giữa học kì I – Đề kiểm tra học kì Tiếng Việt lớp 1

Đáp án đề 11 kiểm tra tiếng việt giữa kì * ĐỂ 11 1. Điền tiếng: diều sáo, trái ổi, chó sói 2. Nối chữ với hình: 1-c, 2-b, 3-a, 4-d. 3. Nối chữ với chữ: 1- b, 2- d, 3-c, 4-a. Xem thêm Đề 11 – Kiểm tra giữa học kì I – Đề kiểm tra học kì Tiếng Việt lớp 1 tại đây Share Tweet Email Related

Có thể bạn quan tâm:

Đáp án đề 11 kiểm tra tiếng việt giữa kì

* ĐỂ 11

1. Điền tiếng: diều sáo, trái ổi, chó sói

2. Nối chữ với hình: 1-c, 2-b, 3-a, 4-d.

3. Nối chữ với chữ: 1- b, 2- d, 3-c, 4-a.

Xem thêm Đề 11 – Kiểm tra giữa học kì I – Đề kiểm tra học kì Tiếng Việt lớp 1 tại đây

Share

  • Tweet
  • Email

Related

Ngày 15/03 năm 2019 | Tin mới | Tag: