Đáp án đề 11 – Đề kiểm tra cuối học kì II -Toán lớp 1

| Tin mới | Tag:

Đề bài

Câu 1:

a. Học sinh tự làm

b. Số liền trước của 89 là 88

Số kiền sau của 79 là 80

c. 68 gồm 6 chục và 8 đơn vị

89 gồm 8 chục và 9 đơn vị

Câu 2:

a. Theo thứ tự từ lớn đến bé: 67 , 56 , 44 , 37

b. Theo thứ tự từ bé đến lớn: 37 , 44 , 56 , 67

Câu 3:

2 + 36 = 38 35 – 20 = 15

50 + 37 = 87 69 – 9 = 60

Câu 4:

toán 1

Câu 5:

toán 1

Câu 6:

toán 1

Câu 7:

Hình bên có:

5 hình vuông

16 hình tam giác

Share

  • Tweet
  • Email

Related

Bình luận
0

Bình luận