Đáp án đề 1 – Kiểm tra giữa học kì II – Đề kiểm tra học kì Tiếng Việt lớp 1

Đáp án đề 1 kiểm tra giữa học kì 2 * ĐỂ 1 1. Điền vần: chơi đàn, tát nước, điện thoại, gió xoáy 2. Nối ô chữ: 1-d, 2-c, 3-b, 4-a. 3. Điền iêc hay iêt: xem xiếc công việc tập viết tiết học 4. Nối chữ với hình: 1-A, 2-B, 3-C. Xem thêm Đề 1 – Kiểm tra giữa học kì II – Đề kiểm tra học kì Tiếng Việt lớp 1 tại đây Share Tweet Email Related

Có thể bạn quan tâm:

Đáp án đề 1 kiểm tra giữa học kì 2

* ĐỂ 1

1. Điền vần: chơi đàn, tát nước, điện thoại, gió xoáy

2. Nối ô chữ:

1-d, 2-c, 3-b, 4-a.

3. Điền iêc hay iêt:

xem xiếc công việc

tập viết tiết học

4. Nối chữ với hình:

1-A, 2-B, 3-C.

Xem thêm Đề 1 – Kiểm tra giữa học kì II – Đề kiểm tra học kì Tiếng Việt lớp 1 tại đây

Share

  • Tweet
  • Email

Related

Ngày 10/03 năm 2019 | Tin mới | Tag: