Đáp án câu 84 trang 18 – Sách Bài Tập Toán 9 Tập 1, phần Đại số.

Đáp án câu 84 trang 18 Câu 84. a) Hướng dẫn : Đưa về tìm x thoả mãn 2 – 3 + 4 = 6. Điều kiện : x ≥ – 5. Rút gọn, ta có 3 = 6 và tìm được x = – 1. b) Đáp số: x = 17. Share Tweet Email Related

Có thể bạn quan tâm:

Đáp án câu 84 trang 18

Câu 84.

a) Hướng dẫn : Đưa về tìm x thoả mãn

2sqrt{x + 5} – 3sqrt{x + 5} + 4sqrt{x + 5} = 6.

Điều kiện : x ≥ – 5.

Rút gọn, ta có 3sqrt{x + 5} = 6 và tìm được x = – 1.

b) Đáp số: x = 17.

Share

  • Tweet
  • Email

Related

Ngày 23/09 năm 2019 | Tin mới | Tag: