Đáp án câu 84 trang 18 – Sách Bài Tập Toán 9 Tập 1, phần Đại số.

| Tin mới | Tag:

Đáp án câu 84 trang 18

Câu 84.

a) Hướng dẫn : Đưa về tìm x thoả mãn

2sqrt{x + 5} – 3sqrt{x + 5} + 4sqrt{x + 5} = 6.

Điều kiện : x ≥ – 5.

Rút gọn, ta có 3sqrt{x + 5} = 6 và tìm được x = – 1.

b) Đáp số: x = 17.

Share

  • Tweet
  • Email

Related

Bình luận
0

Bình luận