Đáp án câu 83 trang 18 – Sách Bài Tập Toán 9 Tập 1, phần Đại số.

Đáp án câu 83 trang 18 Câu 83: a) Rút gọn biểu thức, ta được -10/9 là số hữu tỉ; b) Rút gọn biểu thức, ta được 12 là số hữu tỉ. Share Tweet Email Related

Có thể bạn quan tâm:

Đáp án câu 83 trang 18

Câu 83:

a) Rút gọn biểu thức, ta được -10/9 là số hữu tỉ;

b) Rút gọn biểu thức, ta được 12 là số hữu tỉ.

Share

  • Tweet
  • Email

Related

Ngày 23/09 năm 2019 | Tin mới | Tag: