Đáp án câu 83 trang 18 – Sách Bài Tập Toán 9 Tập 1, phần Đại số.

| Tin mới | Tag:

Đáp án câu 83 trang 18

Câu 83:

a) Rút gọn biểu thức, ta được -10/9 là số hữu tỉ;

b) Rút gọn biểu thức, ta được 12 là số hữu tỉ.

Share

  • Tweet
  • Email

Related

Bình luận
0

Bình luận