Đáp án câu 73 trang 17 – Sách Bài tập Toán 9 Tập 1

Đáp án câu 73 trang 17 Câu 73. Theo bài tập 71 ta có Quy về so sánh Khi đó, thấy ngay mẫu ở biểu thức thứ nhất lớn hơn mẫu ở biểu thức thứ hai, các số này đều dương nên suy ra Share Tweet Email Related

Có thể bạn quan tâm:

Đáp án câu 73 trang 17

Câu 73.

Theo bài tập 71 ta cóQuy về so sánh


Khi đó, thấy ngay mẫu ở biểu thức thứ nhất lớn hơn mẫu ở biểu thức thứ hai, các số này đều dương nên suy ra

Share

  • Tweet
  • Email

Related

Ngày 23/09 năm 2019 | Tin mới | Tag: