Đáp án câu 73 trang 17 – Sách Bài tập Toán 9 Tập 1

| Tin mới | Tag:

Đáp án câu 73 trang 17

Câu 73.

Theo bài tập 71 ta cóQuy về so sánh


Khi đó, thấy ngay mẫu ở biểu thức thứ nhất lớn hơn mẫu ở biểu thức thứ hai, các số này đều dương nên suy ra

Share

  • Tweet
  • Email

Related

Bình luận
0

Bình luận