Đáp án câu 72 trang 17 – Sách Bài tập Toán 9 Tập 1

Đáp án câu 72 trang 17 Câu 72. Dùng kết quả bài tập 71, quy về tính ( – ) + ( – ) + ( – ). Rút gọn được – =1. Đáp số : 1. Share Tweet Email Related

Có thể bạn quan tâm:

Đáp án câu 72 trang 17

Câu 72.

Dùng kết quả bài tập 71, quy về tính

(sqrt{2} sqrt{1} ) + (sqrt{3} sqrt{2} ) + (sqrt{4} sqrt{3} ).

Rút gọn được sqrt{4} sqrt{1} =1.

Đáp số : 1.

Share

  • Tweet
  • Email

Related

Ngày 23/09 năm 2019 | Tin mới | Tag: