Đáp án câu 72 trang 17 – Sách Bài tập Toán 9 Tập 1

| Tin mới | Tag:

Đáp án câu 72 trang 17

Câu 72.

Dùng kết quả bài tập 71, quy về tính

(sqrt{2} sqrt{1} ) + (sqrt{3} sqrt{2} ) + (sqrt{4} sqrt{3} ).

Rút gọn được sqrt{4} sqrt{1} =1.

Đáp số : 1.

Share

  • Tweet
  • Email

Related

Bình luận
0

Bình luận