Đáp án câu 71 trang 16 – Sách Bài tập Toán 9 Tập 1

| Tin mới | Tag:

Đáp án câu 71 trang 16

Câu 71.

Biến đổi vế phải bằng cách nhân cả tử và mẫu với sqrt{n + 1} sqrt{n} hoặc xuất phát từ kết quả (sqrt{n + 1} + sqrt{n} )(sqrt{n + 1} sqrt{n} ) = 1.

(Thực chất, đẳng thức đúng với n là số thực không âm).

Share

  • Tweet
  • Email

Related

Bình luận
0

Bình luận