Đáp án câu 47 trang 13 – Sách Bài tập Toán 9 tập 1, phần Đại số

Đáp án câu 47 trang 13 Câu 47. Tra bảng ta được a) ≈ 3,8730 suy ra ≈ – 3,8730 ; b) ≈ 4,7749 suy ra ≈ – 4,7749 ; c) ≈ 18,7350 suy ra ≈ -18,7350 ; d) ≈ 0,6782 suy ra ≈ – 0,6782. Share Tweet Email Related

Có thể bạn quan tâm:

Đáp án câu 47 trang 13

Câu 47.

Tra bảng ta được

a) x_1 ≈ 3,8730 suy ra x_2 ≈ – 3,8730 ;

b) x_1 ≈ 4,7749 suy ra x_2 ≈ – 4,7749 ;

c) x_1 ≈ 18,7350 suy ra x_2 ≈ -18,7350 ;

d) x_1 ≈ 0,6782 suy ra x_2 ≈ – 0,6782.

Share

  • Tweet
  • Email

Related

Ngày 23/09 năm 2019 | Tin mới | Tag: