Đáp án câu 45 trang 12 – Sách Bài tập Toán 9 tập 1, phần Đại số

Đáp án câu 45 trang 12 Câu 45.Theo bất đẳng thức Cô-si cho hai số a, b không âm, ta cóa + b ≥ 2 (1)Cộng a + b vào cả hai vế của bất đẳng thức (1) và biến đổi được2(a + b) ≥ (2)Chia hai vế của bất đẳng thức (2) cho 4 rồi khai phương sẽ được điều phải chứng minh. Share Tweet Email Related

Có thể bạn quan tâm:

Đáp án câu 45 trang 12

Câu 45.

Theo bất đẳng thức Cô-si cho hai số a, b không âm, ta có
a + b ≥ 2sqrt{ab} (1)
Cộng a + b vào cả hai vế của bất đẳng thức (1) và biến đổi được
2(a + b) ≥ {( sqrt{a} + sqrt{b} )^2} (2)
Chia hai vế của bất đẳng thức (2) cho 4 rồi khai phương sẽ được điều phải chứng minh.

Share

  • Tweet
  • Email

Related

Ngày 23/09 năm 2019 | Tin mới | Tag: