Đáp án câu 43 trang 12 – Sách Bài tập Toán 9 tập 1, phần Đại số

Đáp án câu 43 trang 12 Câu 43. – Trường hợp 1 : 2x – 3 ≥ 0 và x – 1 > 0, ta sẽ tìm được x ≥ 1,5. – Trường hợp 2 : 2x – 3 ≤ 0 và x – 1 < 0, ta sẽ tìm được x < 1. Vậy x = 0,5 là giá trị phải tìm. 2x – 3 ≥ 0 và x – 1 > 0. Nghĩa là x đồng thời thoả mãn hai bất đẳng thức x ≥ 1,5 và x > 1 hay x thoả mãn x ≥ 1,5. Với điều kiện x ≥ 1,5, theo quy tắc chia hai căn bậc hai, ta có...

Có thể bạn quan tâm:

Đáp án câu 43 trang 12

Câu 43.

– Trường hợp 1 : 2x – 3 ≥ 0 và x – 1 > 0, ta sẽ tìm được x ≥ 1,5.

– Trường hợp 2 : 2x – 3 ≤ 0 và x – 1 < 0, ta sẽ tìm được x < 1.


Vậy x = 0,5 là giá trị phải tìm.

2x – 3 ≥ 0 và x – 1 > 0.

Nghĩa là x đồng thời thoả mãn hai bất đẳng thức x ≥ 1,5 và x > 1 hay x thoả mãn x ≥ 1,5.


Với điều kiện x ≥ 1,5, theo quy tắc chia hai căn bậc hai, ta có :


Do vậy, với x ≥ 1,5, ta quy về giải bài toán tìm x, biết


và tìm được x = 0,5.

Tuy nhiên giá trị này không thoả mãn điều kiện x ≥ 1,5.

2x – 3 = 2(x – 1) – 1, nên sqrt{2x - 3} < sqrt{2(x - 1)}

c) Tương tự câu a) tìm được x = – 1,2 thỏa mãn

d) Hướng dẫn: Tương tự câu b) chứng tỏ không tồn tại x thỏa mãn

Share

  • Tweet
  • Email

Related

Ngày 23/09 năm 2019 | Tin mới | Tag: